sadasrewr

Kabaçam Çevre Danışmanlık olarak, 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, işletmeler için alınması zorunlu olan izin ve lisanslarla ilgili olarak aşağıda ki hizmetleri vermekteyiz: