Kabaçam Çevre Danışmanlık Kimdir?

Kabaçam Çevre Danışmanlık, işletmelerin 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve bu kanun kapsamında yayımlanan yönetmeliklere, genelgelere ve tebliğlere uygun olarak çalışmalarını sağlayan dinamik ve etkin bir kuruluştur. Uzman ve tecrübeli kadrosuyla, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek işletmelerde karşılaşılan çevresel problemlere ekonomik ve kesin çözümler üreten, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunan yenilikçi bir karaktere sahiptir. 

Neden Kabaçam Çevre?

* İnsana ve Doğaya Hassasiyet Anlayışı       * Mevzuata Hakim, Uzman ve Tecrübeli Kadro      * Kaliteli ve Sistematik Hizmet
* Ekonomik, Pratik ve Akılcı Çözümler       * Dinamik ve Yenilikçi Bakış Açısı      * Etik ve İlkeli Çalışma Sistemi

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

atikkkkk