hyr656745

Sanayi işletmeleri;

 

 • Ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak oluştuğu yerde biriktirmekle,
 • Ambalaj atıklarını Çevre lisanslı/Geçici Faaliyet Belgeli Toplama Ayırma Tesisleri veya istemeleri halinde bedelsiz şartı aranmaksızın belediyenin toplama sistemine vermekle,
 • Belediye mücavir alan dışında kalan sanayi işletmeleri ambalaj atıklarını bedelsiz şartı aranmaksızın Çevre lisanslı/Geçici Faaliyet Belgeli Toplama Ayırma Tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine vermekle,

yükümlüdür.

 

Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerinin Çevre lisanslı/GFB’li Toplama Ayırma Tesisi kurmaları halinde Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan sanayi işletmeleri ambalaj atıklarını OSB’nin sistemine verebilir.

 

Ambalaj üreticisi : Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri ifade eder.

 • Atık Ambalaj Beyan Sistemi'ne giriş yapabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla,
 • Bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için Ek–4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı (Atıık Ambalaj Beyan Sistemi) üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermekle,
 • Miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermekle,

yükümlüdürler.

 

 

Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları ifade eder.

 • Atık Ambalaj Beyan Sistemi'ne giriş yapabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla,
 • Bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajları için Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden (Atıık Ambalaj Beyan Sistemi) doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmekle,

yükümlüdürler.

 

Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direkt olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade eder.

 • Atık Ambalaj Beyan Sistemi'ne giriş yapabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla,
 • Miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı (Atık Ambalaj Beyan Sistemi) üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle,
 • Piyasaya Süren Müracaat Formunu, elektronik yazılım programına kaydolduğu yıl dâhil olmak üzere bildirimde bulunmadığı yılları da kapsayacak şekilde doldurmakla,
 • Her yıl yönetmelikte belirtilen geri kazanım hedeflerini sağlamakla
 • Kaynakta ayrı toplanan, geri dönüştürülen ve geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarına ait belgelerini, elektronik yazılım programı üzerinden her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle

yükümlüdürler.

 

Kabaçam Çevre Danışmanlık firması olarak, ambalaj atıkları konusunda tecrübe sahibi mühendislerimizle işletmelerin ambalaj atıklarını takip ediyor ve söz konusu beyanları zamanında yaparak işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getiriyoruz.

Ayrıca işletmelerin tehlikeli atık beyanlarını, Seveso bildirimlerini, atıksu arıtma tesisi beyanlarını ve var ise jeneratör beyanlarını özverili bir şekilde yerine getiriyoruz.