fwehdkewjnd73

Bir atıksu arıtma tesisi, ne kadar iyi dizayn edilmiş olursa olsun gerektiği şekilde işletilmediği sürece verim gösteremez ve suyun uygun deşarj standartlarında olmasını sağlayamaz.

Doğru şekilde işletilmeyen arıtma tesisleri ek işletme maliyeti ve yükü doğurur. Çıkış sularının analizi, takip edilmesi, eğer sorun varsa giderilmesi için gerekli olan işlemlerin belirlenmesi büyük önem taşır.

Kabaçam Çevre Danışmanlık olarak arıtma tesisleriniz için işletme ve danışmanlık hizmeti ile firmanız üzerindeki yükü hafifletebilirsiniz. Maliyetleri düşürürken tesisinizin kullanım ömrünü uzatabilir ve çıkış suyunuzun kalitesi arttırabilirsiniz.

Üretim ve personel kullanımından kaynaklanan endüstriyel ve evsel atık sularınızın arıtıldığı kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesisinizin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca belirtilen standartlara uygun olacak şekilde işletmesini sağlamaktayız.

Atıksu Arıtım İşletimi ve Danışmanlığı kapsamında firmamız;

  • Çevre Bakanlığının izin verdiği deşarj sınırlarını ve çıkış suyu kalitesini sağlamak,
  • Atıksu Arıtma tesisinin daha verimli çalışmasını sağlamak,
  • Atıksu Arıtma tesisinin ekonomik şekilde işletilmesine yönelik öneriler sunmak,
  • Atıksu Arıtma tesisini işletecek personelin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi,
  • Atıksu Arıtma tesisinden alınan çıkış suyu numunelerinin analiz edilerek sonuçlarının istatistiksel olarak takip edilmesi,
  • Atıksu Arıtma tesisinin su kirliliği kontrol yönetmeliğine en uyumlu şekilde tasarlanması,
  • Atıksu Arıtma tesisinde doğabilecek sorunların belirlenmesi ve ivedi şekilde düzeltilmesi ve ilerde yaşanabilecek arızaların öngörülmesi,
  • Atıksu Arıtma tesisinin kullanım ömrünü uzatmak üzere yapılacakların incelenip uygulanması,
  • Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan yasal mevzuatların yerine getirilmesine yardımcı olmak,

 

iş ve işlemlerini yerine getirmektedir.