ert435435

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”  22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında, işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu 30/06/2015 tarihinde başlamıştır.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı – TMGD

 

ADR: Tehlikeli malların Karayolu le Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ifade eder.

 

Ülkemizin ADR Anlaşmasını imzalamasıyla birlikte ADR 2015 de yer alan 2914 adet tehlikeli maddeden herhangi biri ile faaliyet gösteren firmalar için 2015 Temmuz ayından itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen firmalardan ise her tespitte minimum 1000 TL’den başlayan para cezası kesileceği bildirildi.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmetimiz Hakkında

 

Kabaçam Çevre Danışmanlık olarak bünyemizde bulunan Güvenlik Danışmanlarımız ile yasal olarak başlayan TMGD bulundurma zorunluluğunda olan firmalara tüm yurtta destek olacak yeterli altyapıya sahibiz. Sektörde sahip olduğumuz birikim ve tecrübeyi paylaşmak için, konusunda uzman mühendislerimiz ile hizmet vermeye devam etmekteyiz.

 

Bu Kapsamda Sunduğumuz Hizmetlerimiz:

 

 • Firmanızca tedarik edilen veya üretilen tüm ürünlerin ADR açısından değerlendirmesi
 • Firmanın operasyonel denetimi
 • Üretim, depolama ve taşıma aşamaları için mevzuat ve güvenlik açısından sistem tasarımı
 • Üretilen maddelerin mevzuata uygun olarak paketlenmesi ve etiketlenmesinin sağlanması
 • Sevkiyat için gerekli olan evrakların ve techizatın belirlenmesi
 • Ürünlerin taşınması için uygun araç ve ekipman seçimi
 • Tehlikeli Madde ile çalışan personelin eğitimleri
 • Olası risklerin değerlendirmeleri ve güvenlik raporu hazırlanması
 • İdareye verilmesi gereken Yıllık raporların hazırlanması
 • Yenilenen ADR hükümlerine göre sistem güncellemesi
 • Saha güvenliği hizmeti
 • Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren firmalar, tehlikeli maddelerin gönderilmesi, paketlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması gibi her konuda danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirler.