Kalite Politikamız;

Firmamız vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal yönetmeliklere uygun olarak, gerekli güvenirlilik ve süratte yerine getirmeyi ilke olarak benimsemiştir. Bu hizmetler; sistematik, detaylı, analitik, disiplinli, süreklilik arz eden ve profesyonelce bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

  • Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü inovasyonu kullanarak hizmetlerimizi en iyi kalitede sunmak ve sürekli geliştirmek
  • Çevre hizmetleri konusunda, doğru analizler yaparak müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
  • Tüm faaliyetlerimizde işin başından sonuna kadar sınırsız müşteri memnuniyetini ve bunun sürekliliğini sağlamak;
  • Müşterilerimizde ve tedarikçilerimizde sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve ülke ekonomisine katkı sunmak, sunulmasını sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası standardlara ve yasal yönetmeliklere uygun olarak çevre sektörüne kaliteli ve sorunsuz hizmet vermek
  • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
  • Uygunsuzlukların tekrarını önleme ve olası uygunsuzlukların ortaya çıkmasına karşı önleyici yaklaşım göstermek,

temel ilkelerimizdir.