rewrf34r43

Atık su Arıtma Tesislerinin yapımı kadar verimli şekilde işletilmesi de büyük önem taşımaktadır. Doğru şekilde işletilmeyen arıtma tesisleri ek işletme maliyeti doğurur. Çıkış sularının analizlerinin uygun standartlarda çıkmaması halinde ve tesiste sorun var ise; giderilmesi için asıl sorunun belirlenmesi ve doğru çözüm metotlarının uygulanması büyük önem taşır. Aksi durumda işletme idari yaptırımlara maruz kalabilmektedir.

Atıksu arıtımında uygulanan metotları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan fiziksel arıtmadan çökeltim ve flotasyon prosesiyle çökebilen veya yüzebilen tanecikler ayrılmakta; kimyasal arıtmada çözünmüş ya da kolloidal boyuttaki tanecikler pıhtılaştırılıp yumaklaştırılarak çökebilir hale getirilmekte; biyolojik arıtmada ise çözünmüş maddeler kısmen biyolojik kütlelerin bir araya gelerek oluşturduğu kolay çökebilen yumaklara, kısmen de mikroorganizmaların enerji ihtiyaçları için yaptıkları solunum sırasında çıkan gazlara ve diğer stabilize olmuş son ürünlere dönüştürülmektedir.

Biyolojik ve kimyasal arıtma ünitelerinin yükünü azaltmak için, öncelikle fiziksel ön işlemler uygulanır. Mekanik arıtma olarak isimlendirilen ve genellikle ızgara, kum tutucu ve ön çökeltim ünitelerinden meydana gelen ön işlemlerden sonra, biyolojik veya kimyasal arıtma uygulanabilir. Biyolojik ya da kimyasal arıtmada oluşan yumaklar, mekanik işlemlerle sudan uzaklaştırılır.

Kabaçam Çevre Danışmanlık; arıtma tesisleriniz için işletme ve danışmanlık hizmeti ile firmanız üzerindeki yükü hafifletir. Kabaçam Çevre Danışmanlığı’nı tercih ederek maliyetlerinizi düşürürken tesisinizin kullanım ömrünü uzatabilir ve aynı zamanda çıkış suyunuzun kalitesi arttırabilirsiniz.

Ayrıca;

Firmamız betonarme ve paket atıksu arıtma tesisleri inşaatı, yapımı, bakım onarım, dizaynı, kapasite arttırımı, iyileştirme ve geliştirme gibi konularda da müşterilerimizin taleplerine doğru cevap olmaktadır. Bunun yanında Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay hizmetleriyle de müşterilerimize tek elden hizmet sunabilme kabiliyetindeyiz.