rty45t456

Su insan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir. Bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşamını sürdürebilmesi için, günde ortalama 2-2,5 litre su tüketmesi gerekmektedir. Vücut ağırlığımızın ortalama % 75 ‘ ini oluşturan su, vücudun dengesini korumak için zorunludur.

Su, vücut sıcaklığını belirli düzeyde tutar, besin maddelerini ve oksijeni hücrelere taşır, iç salgıların oluşmasını ve vücut dokularının nemlenmesini sağlar. Kilo dengesini sağlar, kan basıncımızı ve elektrolit-mineral dengemizi korur. Böbrekler, ter, bağırsak yoluyla toksik maddelerden arınmamıza destek olur. Kabızlığı önler vb. birçok yararları vardır.

Günümüzün en hızlı gelişen teknolojilerden birisi de su artıma teknolojisidir.

Suyun içerisinde erimiş halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakteriler dışarı atılarak, dengeli mineral yapısıyla suyun özü “Sağlıklı İçme Suyu” ve “Kullanma Suyu” elde edilir.

Tanım olarak; doğal ortamdan ya da şebekeden alınan suyun kullanılmadan önce işleme tabi tutularak suda bulunan yabancı maddelerden daha küçük gözeneklere sahip filtrelerden geçirilmesine su arıtma denir. Su arıtma işlemi için öncelikle suyun ne amaçla kullanılacağı belirlenmelidir. Su arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir.

Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Kimyasal arıtım, atıksuyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atıksuların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

Kullanılan teknolojiler arasında bulanık ve hümik suların berraklaştırılması için pıhtılaştırma-yumaklaştırma-basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu; sert suların arıtımı için iyon değiştirme, tuzluluk giderimi için iyon değiştirme ve ters ozmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma,  dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.

Kabaçam Çevre Danışmanlık olarak; yüzey suyu, filtrasyon sistemleri, yumuşatma sistemleri, ters osmoz sistemleri, klorlama, ultraviyole sistemleri gibi dezenfeksiyon sistemlerini ve benzeri sistemleri müşterilerimize ivedilikle kurarak teslim etmekteyiz.