rty456546

Ters Osmoz (TO*), Reverse Osmosis teknolojisi, günümüz membran filtrasyon teknolojilerinin ulaştığı en uç noktadır. Atık suyun yeniden kullanılabilmesi için çözünmüş organik ve anorganik maddelerin sudan uzaklaştırılması ya da geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir.

1950’lerin sonunda Amerikan hükümetinin desteği ile deniz suyunun tuzdan arındırılması yöntemi olarak geliştirilen Reverse Osmosis (RO) (Ters Ozmos), 1970’lerden bu yana dünyada ve Türkiye’de endüstriyel ve evsel su filtrasyon amacına yönelik kullanılmaktadır.

Ters Osmoz Sisteminin Çalışma Prensibi

Ters osmoz sisteminin çalışma prensibi cihaz içinde bulunan membranlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Su, yüksek basınç ile membranlar üzerindeki gözeneklerden geçmektedir. Bu işlem sırasında suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır. Bu işlem sayesinde filtrasyon sistemlerine göre daha iyi su kalitesi elde edilir.
İstenilen debide yüksek kaliteli su üretimi ile ters osmoz profesyonel arıtımda üst sıralardadır.
Ters osmoz sistemlerinin şasesi paslanmaz veya epoksi korumalı karbon çelikten üretilebilir. Çalışması için gereken tüm ekipmanlar sistem üzerindedir.

Membran filtrasyonuna dayanan ters osmoz sistemleri, membran yüzeyine paralel olacak şekilde basınçlandırılmış akış ile beslenir. Bu akışın bir bölümü membrandan geçme eğilimi gösterir. Membrandan geçemeyen partikül ve çözünmüş mineraller geride derişik bir çözelti bırakır. Bu derişik çözelti membranın yüzeyine paralel olarak akar. Böylece çözünmüş minerallerin ve partiküllerin membran üzerinde yığılması engellenmiş olur.

Ters osmoz membranları, tüm çözünmüş tuzlar, inorganik moleküller, molekül ağırlığı büyük olan organik moleküllere karşı bariyer görevi sağlar. Membrandan serbestçe geçebilen moleküller arıtılmış üretim akışını oluşturur. Ters osmoz sisteminin çözünmüş tuzlardan su moleküllerini ayırma verimi %95-99 arasındadır.

Membrandan geçen suyun debisi, membrandan suyun transferi için gerekli net çalışma basıncı ile orantılıdır.Çözünmüş mineral ve suyun farklı kütle transferleri olduğu için membran çözünmüş minerallerin geçmesine izin vermemektedir. Basınç arttırıldığında konsantre akış debisinde değişme olmaksızın membran; çözünmüş minerallerin bir kısmını geçirmek için zorlanmış olur ve süzülme verimi azalır. Dolayısıyla istenilen kalite üretim suyu elde etmek için Ters Osmoz sisteminin verimini etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir.

Bu faktörler:

 • Basınç
  • Sıcaklık
  • Membran tipi
  • Geri kazanma oranı
  • Besleme suyu çözünmüş mineral konsantrasyonu
  • Suyun kaynağı (Kuyu Suyu, Deniz suyu, Yüzey suyu vb.)

Ters Osmoz Avantajları:

 • Suyu kimyasal herhangi bir madde kullanılmaksızın arıtır,
  • Sağlıklı ve güvenli içme ile kullanma suyu sağlar,
  • Kompakt halde olduğundan saha montajı kolaylıkla yapılır.

Ters Osmoz Sisteminin Kullanım Alanları

1970’li yıllardan bu güne, Ters Osmoz sistemi, ileri sanayii ülkelerinde, su ve su dışında birçok prosesde kullanılmaktadır.

İçme suyu üretimi, alkolsüz bira üretimi, meyve suyu ve meşrubat sanayiide, enerji santrallerinde, kimya sanayiide, ilaç sanayiide, deniz suyundan şehir ve kullanma suyu üretimi gibi birçok alanda TO kullanılmaktadır.

Neden Ters Osmoz Sistemi?

Yüzyıllardan beri yaşamlarını sürdürebilmek için temiz su kaynaklarına yakın yerleri tercih eden insanoğlunun, bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle tabiat şartlarını kendisine uydurması, yeterli ve elverişli suyu olmayan deniz kenarlarında yaşamak ve bu yerlerde tatil yapmak istemeleri, su arıtma sistemlerinin geliştirilmesine ön ayak olmuştur. Tatlı su kaynağı kısıtlı olan yerleşim yerleri ve bu yerlerde kurulan oteller, konaklama tesisleri deniz suyundan içme ve kullanma suyu üretmek için bu sistemlere ihtiyaç duymaya başlamışlardır.
Suyun içinde çözünmüş halde bulunan minerallerin sudan alınması yoluyla suyun kimyasal kalitesinin iyileştirilmesi için uzun yıllar önce geliştirilen İyon Değiştirici Reçine Tekniği sayesinde, yalnız sanayinin değil, buharlı gemilerin de gelişmesi sağlanmıştır.
Bugün ise, birçok uygulamada reçineli iyon değiştirici yerine, Reverse Osmosis (TO/RO) tekniği tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, RO siteminin, reçineli sistemlere kıyasla daha ekonomik ve daha çevreci olmasıdır.

Endüstriyel Ters Osmoz Sistemleri

Yüksek debilerdeki Ters Ozmos sistemleri, yüksek kapasiteli işletmeler, oteller ve su ihtiyacı fazla olan her tip kuruluşun arıtma ihtiyacını karşılamak için üretilir.
Bu Ters Osmoz Sistemleri saatte 500 litreden başlayan ve istenilen debilere kadar üretim yapılabilen ölçeklenebilir arıtım kapasitesine sahiptir.

Tezgahaltı Ters Osmoz Sistemleri

Bu sistemler içme suyu elde etmek amacına yönelik kullanılır. Evler, ofisler, kalabalık işyerleri, kahve, lokanta gibi su ihtiyacı az olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşük kapasitelerde kullanabileceği güvenilir su kalitesi sağlanır.

Tezgahaltı ters osmoz sistemleri saatte 10 litreden 500 litreye kadar su arıtma kapasitesine sahiptirler.

İçerdiği TFC membran sayesinde 0,0001 micron hassasiyetinde arıtma özelliğiyle, çözünmüş katı maddeleri, kireci, mineralleri, sodyum, bakteri ve küf gibi maddeleri %92-98 oranında arındırarak güvenilir içme suyuna dönüştürür.