Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi yada kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir. Genel olarak Nötrolizasyon, Koagülasyon ve Flokülasyon Üniteleri’nden oluşur.

Nötralizasyon:

Asidik ve bazik karakterdeli endüstriyel atıksuların PH’sını ayarlaması işlemidir. Atıksuyun pH’ının ayarlanması atıksuyun alıcı ortama deşarj standartlarını sağlaması, biyolojik arıtma öncesinde (bakteriyel faaliyetler belirli pH değerlerinde gerçekleştiğinden) uygun pH değerinin sağlanması, kimyasal çöktürme işleminde reaksiyonların gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Nötralizasyon işleminde kullanılan ekipmanlar, mekanik karıştırıcı, kimyasal madde depolama tankları, kimyasal madde dozaj pompaları, pH kontrol sistemidir.

Hızlı Karıştırma ve Yumaklaştırma (Koagülasyon-Flokülasyon)

Hızlı karıştırma işlemi, atıksuya kimyasal maddenin homojen olarak karışmasını sağlamak amacı ile uygulanır. Bu işlem sonucu oluşan tanecikler çok küçük yumaklar halinde birleşirler. Atıksuyun bu ünitede kalış süresi 0 - 55 dakika arasında değişir.

Kimyasal madde olarak polielektrolit, kireç, alum, demirsülfat, demir klorür gibi maddeler kullanılır. Koagülant olarak adlandırılan kimyasal maddelerin atıksuya karıştırılması, çözeltilerin hazırlanıp pompalar vasıtasıyla dozlanmış şeklinde olabildiği gibi, kuru halde de besleme yapılır. Hızlı karıştırma işleminde yaygın olarak yüksek hızlı mekanik karıştırıcılar kullanılır. Bu işlemden sonra, suyun yavaş bir şekilde karıştırılması, pıhtılaştırma ile oluşan taneciklerin birleşerek daha kolay çöken yumaklar oluşturmasını sağlamak amacıyla yumaklaştırma işlemi uygulanır.

Yumaklaştırma ünitesinde suyun kalış süresi 15-60 dakika arasında olması sağlanarak askıda katı maddelerin koagülant ile maksimum teması temin edilir. Kimyasal yumaklaştırma sonrasında yumakların çöktürülmesi için çökeltme havuzu yapılır. Hızlı karıştırma, yumaklaştırma ve çökeltme havuzları ayrı ayrı inşa edileceği gibi, bunların bir arada yapıldığı bileşik sistemlerde mevcuttur.

Her kapasitede atıksu arıtma tesisleri planlama, projelendirme, yapım ve işletmesi firmamızca yapılmaktadır. İşletmelerde ortaya çıkan suyun miktarına ve özelliklerine göre uygun üniteleri dizayn ediyor ve bu ünitelerde kullanılan bütün kimyasal malzemelerin tedarikini sağlıyoruz.